Aanmelden van uw kind bij ons op school

Het aanmelden van leerlingen voor onze school kan het hele jaar door gebeuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school.  U wordt uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding door de school. Mocht u nadien besluiten om tot aanmelding over te gaan, dan wordt een aanmeldformulier ingevuld.

Wanneer het getekende administratieformulier bij ons in bezit is, ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. In de bevestigingsbrief wordt u nader geïnformeerd over het vervolg.

Het is voor ons prettig rond de derde verjaardag de aanmelding voor nieuwe kleuters in ons bezit te hebben.