Pestprotocol / Gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pest- en/of gedragsprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pest- of ongewenst gedrag.

pestprotocol Kiezel 2022

Gedragsprotocol

Stappenplan Vlaggensysteem

Veiligheidsplan 

De scholen van Best Onderwijs werken met een veiligheidsplan.
In dit plan vindt u onder andere diverse protocollen. 

Het veiligheidsplan van de stichting is te vinden op de website van de stichting. https://stichtingbestonderwijs.nl/wp-content/uploads/2023/02/Veiligheidsplan-vernieuwd-definitief_gewijzigd-14-2-2023_samengevoegd.pdf

Beleid mobiele telefoons 2023