Pestprotocol / Gedragsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pest- en/of gedragsprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pest- of ongewenst gedrag.

pestprotocol Kiezel 2022

Gedragsprotocol

Stappenplan Vlaggensysteem