Over ons

De Kiezel zorgt door middel van opvang en onderwijs voor opvoeding, ontwikkeling, educatie en ontspanning voor kinderen van 0-13 jaar. We bieden een doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en waar we ze optimaal voorbereiden op de snel veranderende moderne maatschappij.

De Kiezel werkt met een mix tussen traditioneel en modern onderwijs.

Traditioneel in de zin van leerstofjaarklassensysteem en het volgen van de leerlijn vanuit een methode voor de hoofdvakken.

Modern door de zaakvakken die we thematisch en onderzoekend aanbieden en de aandacht voor ICT/ digitale geletterdheid en wetenschap & techniek. Waarbij 21eeuwse vaardigheden als samenwerken en presenteren centraal staan. Onze thema's halen de wereld binnen en zijn betekenisvol. We willen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Bij de hoofdvakken taal, rekenen en spelling werken we minstens op drie niveaus. De leerkracht volgt de leerlijn uit de methode maar kan zelf keuzes maken in het aanbod.

We hebben een Doelab voor onze praktijkgerichte leerlingen en een Groeilab voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

We geven Engels vanaf groep 1, dit doen we door spelend te leren, met veel aandacht voor de mondelinge taalvaardigheid.

We zijn een gezonde school met aandacht voor beweging en gezonde voeding. Naast de gymlessen door vakdocenten zetten we ook bewegend en actief leren in tijdens onze lessen.

Brede talentontwikkeling vinden we belangrijk. De leerlingen krijgen muziek van een vakdocent. We vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen op school, hiervoor maken we gebruik van Fides symbolen. Fides staat voor vertrouwen. Deze symbolen helpen leerlingen inzicht te geven in sociale interacties en geven mogelijkheden hoe je hierop kunt reageren en relaties kunt onderhouden. Door over jezelf en anderen te leren werken we aan wereldburgerschap.

Binnen een duidelijke structuur leren we kinderen steeds zelfstandiger te worden waarbij ze verantwoordelijkheid  nemen en hun eigenaarschap vergroten. Van fouten maken leer je.

We werken met een continurooster waarin we vijf gelijke dagen hanteren van 08.30-14.00 uur. Onze opvang is geopend van 07.30- 18.30 uur.