Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Hiervan worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, Paasontbijt, Schoolreisje enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 36,-

Contact

voorzitter.ordekiezel@gmail.com 
penningmeester.ordekiezel@gmail.com
secretariaat.ordekiezel@gmail.com