Groeilab 
Als Kiezel hebben wij de afgelopen jaren intensief gewerkt aan onze doelstelling om passend onderwijs in de klas te realiseren voor leerlingen die meer aankunnen. Om deze doelstelling concreter vorm te geven is daarom het Groeilab van start gegaan. Doel van het Groeilab is kinderen aan te spreken op hun potentieel en uit te dagen waarbij het af en toe (het liefst elke keer) een beetje moet wringen en wrijven. Hierdoor zetten we de hersens aan het werk en ontstaan er hele mooie dingen. We werken projectmatig, waarbij wij als leidraad willen aansluiten bij de doelen en vaardigheden van het SLO. Tevens in gesprek gaan met de kinderen zodat zij ook gaan aangeven welke van deze doelen volgens hen de focus moet krijgen. Deelnemers aan het Groeilab zijn leerlingen die naast het verrijkend en compact aanbod in de klas nog meer nodig hebben. Deze keuze is voornamelijk gebaseerd op observaties, overdracht, scores op toetsen en vervolgens besproken met Intern Begeleider en Groeilabcoach. Er wordt gewerkt met de groepen 4 t/m 7 onder begeleiding van een Groeilabcoach. De onderdelen die aan bod komen zijn: leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen. In de groepen 1 t/m 3 wordt verrijking op dit moment zoveel mogelijk in de klas aangeboden. De groepen 8 krijgen een passend aanbod in samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Doelab
Kinderen leren op verschillende manieren. Sommige kinderen komen op een meer praktische manier tot leren. Om deze kinderen de kans te geven hun talenten te laten ontdekken, verkennen en ontwikkelen, krijgen de ze mogelijkheid om mee te doen aan het Doelab. Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor leerlingen die makkelijker leren met hun handen en moeite hebben met het abstracte aanbod in de klas. De lessen zijn een combinatie van praktisch leren en mindsettraining. Leren door te doen! De leerlingen van het Doelab leren beter door te ervaren. Trial and error. Door te doen komen ze erachter hoe iets werkt. Het Doelab is praktisch en thematisch. De leerlingen leren in een periode van 6 tot 8 weken een techniek of vaardigheid waarin ze expert worden. Ze ontwikkelen competenties en daarmee een positief zelfbeeld. 
Tijdens de lessen ligt de focus op groei en niet op prestatie. De groeimindset speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt besproken welke houding en vaardigheden nodig zijn om tot leren te komen. Dit nemen zij vervolgens weer mee naar de klas. 
Leerlingen zullen door de eigen leerkracht worden aangemeld voor het Doelab. Dit gebeurt wanneer een leerling in de klas veel ondersteuning nodig heeft bij taakaanpak en/of werkhouding, moeite heeft met abstract leren of wanneer er sprake is van een negatief zelfbeeld of faalangst. Naar aanleiding hiervan wordt er een persoonlijk doel voor iedere leerling opgesteld. 
We werken 1 keer in de week 1,5 uur in kleine groepjes. Het Doelab eindigt voor leerlingen die hun persoonlijke doel(en) hebben behaald.