Wij passen vormen van actief en coöperatief leren toe in ons onderwijs. Het kunnen werken in teamverband, sociaal en communicatief vaardig zijn en respect hebben voor de ander zijn daarvoor belangrijk. Om het actief leren te bevorderen, maken we bijvoorbeeld gebruik van wisbordjes, beurtenstokjes en bewegend leren. Hierdoor worden alle leerlingen betrokken bij de les en niet alleen de kinderen die een vinger opsteken. Met leerlingen het doel van de les bespreken en in het proces hierop feedback geven, maakt dat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en waar ze aan kunnen werken. Ook in kindgesprekken wordt hieraan aandacht besteed.