Het onderwijs op De Kiezel heeft de laatste jaren een nieuwe impuls gehad. Bij de zaakvakken werken we thematisch. Bij de peuters en in de groepen 1 t/m 4 werken we a.d.h.v. thema’s. De thema’s zijn in alle parallelgroepen hetzelfde. Omdat we uitgaan van de interesses en de onderlinge verschillen van de kinderen zal de uitwerking van een thema in elke groep anders zijn. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

1. Betrokkenheid: het keuze-initiatief wordt zoveel mogelijk bij het kind
    gelegd.

2. Betekenis: Is een activiteit voldoende zinvol voor een kind. Spreekt
    de opdracht aan?

3. Bedoeling: Heeft de leerkracht de bedoeling van de activiteit
    voldoende helder voor ogen?

We zoeken steeds naar een balans tussen verplichte en vrije activiteiten. De leerkracht heeft hierin steeds een

bemiddelende rol. Bij de peuters en kleuters werken we met een ontwikkelingsgericht observatiesysteem ‘Kijk’. In de groepen 5 t/m 8 worden de zaakvakken thematisch aangeboden. Door het stellen van onderzoeksvragen gaan de leerlingen zelfontdekkend en onderzoekend met de stof aan de slag. Leerlingen presenteren het geleerde in groepjes aan elkaar. ICT speelt hier een belangrijke rol in.