Op deze pagina delen we graag informatie over het Engels onderwijs binnen ons Kindcentrum en onze visie op het gebruik van de methodiek "Spelen met Engels" en Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

We geloven in het belang van vroeg Engels onderwijs. We streven ernaar om kinderen een solide basis in de Engelse taal te bieden, waarbij we gebruik maken van interactieve en speelse leermethoden. Daarom beginnen we al op jonge leeftijd met Engels onderwijs, vanaf de kleuterklas. 

We hebben gemerkt dat jonge kinderen een natuurlijke affiniteit hebben met het leren van nieuwe talen. Ze zijn nieuwsgierig, ontvankelijk en hebben een grote capaciteit om nieuwe woorden en zinnen op te nemen. Door op jonge leeftijd te starten met Engels onderwijs, geven we kinderen de mogelijkheid om een solide basis te leggen voor hun taalontwikkeling. 

Onze visie is om kinderen te inspireren en te motiveren om een positieve houding ten opzichte van het leren van Engels te ontwikkelen. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen zich comfortabel voelen om te communiceren en zichzelf uit te drukken in het Engels. 

Een van de benaderingen die we hanteren is met de werkwijze "Spelen met Engels". Deze methodiek legt de nadruk op leren door middel van spel en activiteiten. We creëren een stimulerende omgeving waarin kinderen op een natuurlijke manier Engels kunnen leren, terwijl ze plezier hebben en actief betrokken zijn bij het leerproces. Door middel van liedjes, spelletjes, rollenspellen en andere interactieve activiteiten worden de taalvaardigheden van de kinderen ontwikkeld. 

Daarnaast maken we gebruik van Content and Language Integrated Learning (CLIL). Deze aanpak integreert het leren van Engels met andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis of wetenschap. Door de Engelse taal te gebruiken als medium voor het leren van deze vakken, vergroten de kinderen niet alleen hun taalvaardigheid, maar ontwikkelen ze ook hun kennis op andere gebieden. 

We zijn trots om te kunnen delen dat ons Kindcentrum VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) gecertificeerd is voor het aanbieden van Engels onderwijs vanaf de kleuterklas. Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen en richtlijnen voor het vroeg aanleren van Engels als vreemde taal. 

Het VVTO-certificeringsprogramma waarborgt dat ons Engels onderwijs op een hoog niveau wordt gegeven en dat we gebruikmaken van effectieve methodes en benaderingen die passen bij de ontwikkelingsfase van jonge kinderen. Het biedt een erkenning van onze inzet voor kwaliteit en professionaliteit in het vroeg aanleren van Engels. 

Het VVTO-certificaat is een bevestiging van ons streven om een uitstekend Engels onderwijsprogramma aan te bieden, dat aansluit bij de behoeften van onze leerlingen en bijdraagt aan hun taalvaardigheid en interculturele bewustwording. Iedere leerling is immers een wereldburger. Wij willen ook dat onze leerlingen zich daarvan bewust worden en hen competenties op dit gebied mee geven. Hierdoor leren ze veel over de ander en over zichzelf.